Εμφύλιος Κωνσταντινούπολη

Byzantium 1200

horizontal rule

 

Μέδουσα

Η Βασιλική Κινστέρνα

Μέδουσα

Η Βασιλική Κινστέρνα

Η Βασιλική Κινστέρνα

Η Βασιλική Κινστέρνα

Η Βασιλική Κινστέρνα

Η Βασιλική Κινστέρνα

Βασιλική

Θεοδοσιανά τείχη

Θεοδοσιανά τείχη

Θεοδοσιανά τείχη

Θεοδοσιανά τείχη

Θεοδοσιανά τείχη

Θεοδοσιανά τείχη

Θεοδοσιανά τείχη

Θεοδοσιανά τείχη

Θεοδοσιανά τείχη

Ιππόδρομος

Οβελίσκος του Θεοδοσίου

Οβελίσκος του Θεοδοσίου (Ιππόδρομος)

ανεγέρθηκε 395

Οβελίσκος του Θεοδοσίου (Ιππόδρομος)

ανεγέρθηκε 395

Ιππόδρομος

Κωνσταντίνος Ζ' Πορφυρογέννητος βελίσκος (Ιππόδρομος)

10ος αιώνας

Οβελίσκος του Θεοδοσίου (Ιππόδρομος)

ανεγέρθηκε 395

Κωνσταντίνος Ζ' Πορφυρογέννητος βελίσκος (Ιππόδρομος)

10ος αιώνας

Ιππόδρομος

Κωνσταντίνος Ζ' Πορφυρογέννητος βελίσκος

Ιππόδρομος

Κωνσταντίνος Ζ' Πορφυρογέννητος βελίσκος

Ιππόδρομος

Οβελίσκος του Θεοδοσίου (Ιππόδρομος)

ανεγέρθηκε 395

Οβελίσκος του Θεοδοσίου (Ιππόδρομος)

ανεγέρθηκε 395

Χάρτης ιστοσελίδας

Ιππόδρομος

Ιππόδρομος

Ιππόδρομος

Ιππόδρομος

Δάφνη

λουτρά Ζευςιποσ (Baths of Zeuxippus)

(Palace of Antiochos)

Η Πολη

Θεοδοσιανά τείχη

Η Πολη

Θεοδοσιανά τείχη

Θεοδοσιανά τείχη

Θεοδοσιανά τείχη

Ναός των Αγίων Αποστόλων

Αγουσταον

Μονη Παναγια Κυριοτισσα

Κινστέρνα Φιλοξένου

Κινστέρνα Φιλοξένου

Άγωγός του δατος

Άγωγός του δατος