Ιερός Ναός της του Θεού Σοφίας

Βικιπαιδεια

horizontal rule

 

Η Αγία Σοφία

Η Αγία Σοφία

Η Αγία Σοφία

Η Αγία Σοφία

Η Αγία Σοφία

Θεοτόκος

Στο εσωτερικό

Στο εσωτερικό

Στο εσωτερικό

Ισλάμ

Βιβλιοθήκη

Στο εσωτερικό

Στο εσωτερικό

Στο εσωτερικό

Στο εσωτερικό

Θεοτόκος

Άγγελος

Στο εσωτερικό

Στο εσωτερικό

Αυτοκράτειρα 'Λότζια

Στο εσωτερικό

Στο εσωτερικό

Στο εσωτερικό

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Μωσαϊκό

Μάρμαρο πόρτα

Συμμετέχοντες σε synods εισήλθε και εξήλθε από τη συνάντηση του θαλάμου από αυτή την πόρτα.

Αυτοκράτορας Ιωάννης Β' Κομνηνός (1118-1143) και την Αυτοκράτειρα Ειρηνη και γιου τους Αλέξιος

Μωσαϊκό, 12ος αιώνας

Μωσαϊκό

Αυτοκράτορας Ιωάννης Β' Κομνηνός (1118-1143) και την Αυτοκράτειρα Ειρηνη και γιου τους Αλέξιος

Αυτοκράτορας Ιωάννης Β' Κομνηνός (1118-1143) και την Αυτοκράτειρα Ειρηνη και γιου τους Αλέξιος

Μωσαϊκό με τον Κωνσταντίνο Θ΄(1042-1055) και την Αυτοκράτειρα Ζωή (978 - 1050)

Μωσαϊκό με τον Κωνσταντίνο Θ΄(1042-1055) και την Αυτοκράτειρα Ζωή (978 - 1050)

Θεοτόκος

Μάρμαρο πόρτα

Συμμετέχοντες σε synods εισήλθε και εξήλθε από τη συνάντηση του θαλάμου από αυτή την πόρτα.

Ιησούς Χριστός, Θεοτόκος και Ιωάννης ο Βαπτιστής

Μωσαϊκό, 12ος αιώνας

Θεοτόκος

Ιωάννης ο Βαπτιστής

Ερρίκος Δάνδολος του τάφου

Ερρίκος Δάνδολος του τάφου

Αυτοκράτορας της πόρτας

Αυτοκράτορας της πόρτας και μωσαϊκό με τον Λέων ΣΤ' ο Σοφός (866 912) και Παντοκράτωρ

Αυτοκράτορας Λέων ΣΤ' ο Σοφός (866 912) και Παντοκράτωρ

Μωσαϊκό, 9ος αιώνας

Αυτοκράτορες Κωνσταντίνος ο Μέγας και Ιουστίνος την Θεοτόκος

Αυτοκράτορες Κωνσταντίνος Α' ο Μέγας (324-337) και Ιουστίνος Α' (518-527) και Θεοτόκος

Στο εσωτερικό

Ισλάμ

Ισλάμ

Πρώτη Αγίας Σοφίας

4ος - 6ος αιώνας

Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος στην Αγία Σοφία

Η Αγία Σοφία 537-1453

Αυτοκράτορας Ιουστίνος Α' (518-527)

Κωνσταντινούπολη

Στο εσωτερικό

Στο εσωτερικό

Στο εσωτερικό

Ανακαίνιση

Πρώτη Αγίας Σοφίας

Πρώτη Αγίας Σοφίας

Πρώτη Αγίας Σοφίας

Πρώτη Αγίας Σοφίας

Πρώτη Αγίας Σοφίας

Πρώτη Αγίας Σοφίας

Πρώτη Αγίας Σοφίας

Αυτοκράτορας Ιωάννης Β' Κομνηνός (1118-1143) και την Αυτοκράτειρα Ειρηνη

Αυτοκράτορας Κωνσταντίνοσ Θ΄ και την Αυτοκράτειρα Ζωή

Παντοκράτωρ

Αυτοκράτορας Ιουστίνος Α'(518-527)

Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Α' ο Μέγας (324-337)

Θεοτόκος

Θεοτόκος

Αυτοκράτορας Ιωάννης Β' Κομνηνός (1118-1143)

Αυτοκράτειρα Ειρηνη (12ος αιώνας)

Παντοκράτωρ